Što je financijska pismenost

Što je financijska pismenost

Nema jedinstvene definicije ni o novcu, ni o financijskoj pismenosti, prije bi se moglo reći da financijska pismenost podrazumijeva više različitih znanja i vještina, pa i navika u odnos

Kako se obogatiti

Kako se obogatiti

Prvo da bi ste pronašli način kako se obogatiti, trebate sami sebi definirati što znači biti bogat. Da li je to za vas zaraditi novac bez puno muke i truda s ciljem da više nikad u životu ne morate ra