Kako se mjeri brzina

Kako se mjeri brzina

U mnogim područjima života je važno kako se mjeri brzina

Brzina je pređeni put od točke A do točke B u određenoj količini vremena. Ako se neko tijelo kreće 10 metara u sekundi dobivamo skalarnu veličinu, ako dodamo i smjer kretanja, naprimjer da se tijelo kreće 10 m/s prema zapadu, dobivamo vektorsku veličinu. Kako se mjeri brzina, ako se pređeni put podijeli sa količinom vremena dobivamo takozvanu putnu brzinu. Brzina je fizikalna veličina za kretanje i važna je u mehanici, ali i u sportu, mjerenju brzine vjetra, brzine valova i u svemu ostalome.

Kako se mjeri brzina je važno i za uspostavu normi u serijskoj proizvodnji, određivanju brzine automobila, vlakova, aviona, brodova i ostalih prometala. Brzinomjeri pokazuju kojom brzinom se vaše prijevozno sredstvo kreće, ali oni vas štite od prekršaja u prometu i čuvaju vaš automobil. U Europi se u mjerenju uzimaju metri u sekundi ili kilometri na sat (m/s, km/h), u SAD-u i pomorskom i zračnom prometu računa se u miljama na sat, a na moru su čvorovi mjerna jedinica za brzinu.

Zanimljivosti o tome kako se mjeri brzina

Moderni način života je nezamisliv bez brzinomjera, a mnogo je zanimljivosti o tome kako se mjeri brzina. Zabilježeno je da je Galileo Galilei, astronom i matematičar, prvi znanstvenik koji je brzinu izračunavao dijeleći pređenu udaljenost s količinom vremena koja je za to bila potrebna. Zahvaljujući prvim izračunima brzine može se izračunati brzina leta ptice u zraku, brzina padanja jabuke sa grane, brzina trkača, biciklista, formule 1, aviona, brodova, raketa, brzina ispaljenog metka i svaka druga brzina.

Kako se mjeri brzina teniske loptice u vatrenoj igri uopće više nije zagonetka, ali može odrediti ishod igre. Bicikli, motori, automobili, avioni, brodovi imaju ugrađene brzinomjere, a uz današnje digitalne tehnologije, GPS i razne aplikacije možete izmjeriti brzinu svega što radite, pa i brzinu svojih koraka u šetnji. Brzina svjetlosti, brzina zvuka, brzina otkucaja srca, brzina treptaja oka, brzina refleksa, brzina pulsa, sve nam se u životu odvija oko brzine i događa nekom realnom, konkretnom brzinom.

Kako se mjeri brzina i što je akceleracija a što decleracija

Kada se kaže da je brzina pređeni put u jedinici vremena govori se o prosječnoj brzini. No svaki vozač zna da se njegova vožnja tijekom putovanja ne odvija istim tempom cijelim putom, puno je tu oscilacija. Na brzinu vožnje utječu prometni znakovi, stanje na cesti, atmosferske prilike i fizičko i psihičko stanje vozača (umor, pospanost). Te oscilacije utječu na to kako se mjeri brzina i što je akceleracija a što deceleracija i kako njih uračunati.

Čak i pješaci imaju oscilacije u ritmu svog kretanja koje mogu biti uzrokovane umorom, stanjem na putu i slično. Kako se mjeri brzina ubrzanja ili akceleracije ili usporavanja ili deceleracije, brzinomjer u vašem automobilu će pokazati svako usporavanje ili stajanje jer ste zapeli u prometnom čepu, ali i ubrzavanje, pa na kraju puta možete zaključiti da vam je trebalo puno više vremena da stignete na svoje odredište nego što prosječna brzina vašeg automobila omogućuje, ali ako nagazite na gas i ubrzate, premašit ćete te parametre.

Tagovi:

Kako izabrati odgovarajuće gume za vozilo

Kako izabrati odgovarajuće gume za vozilo

Možda biranje guma i nije najjednostavniji zadatak za sve vozače, ali je jednako važno za sve jer u ako pješačite “čizma glavu čuva”, a ako se vozite “guma glavu čuva”. Nove gume čuvaju vašu sigurnost

Kako koristiti Google navigaciju

Kako koristiti Google navigaciju

Više nitko ne zaustavlja prolaznike na cesti da pita za tu i tu ulicu, za tu i tu adresu. Turisti obilaze naše gradove i turističke destinacije svuda po svijetu prateći google karte na svojim mobiteli