Očuvanje hrane je proces koji je poznat stoljećima. Hrana se krenula čuvati onda kada su resursi bili slabi i kada se trebalo pripremiti za nadolazeću zimu. Metode soljenja i stavljanja u tegle su pre