Slobodne žene su danas sve više usmjerene na svoj osobni razvoj i uživanje u vlastitom društvu. Kada je riječ o izlascima, one traže nešto novo i drugačije od uobičajenih večera ili odlazaka u kino. J