U današnjem svijetu koji je sve više povezan tehnologijom, Tarot kao drevna praksa predviđanja i introspekcije dobiva novo ruho u virtualnom formatu. “Tarot i Globalna Povezanost: Uloga Virtuelnih Kar