Komunikacija na daljinu predstavlja ključni aspekt kada se suočavamo s izazovima rastojanja, posebice kada je cilj očuvati intimnost i bliskost unatoč geografskim preprekama. U današnjem svijetu, gdje