Planiranje nasljeđivanja ključan je proces za svakog pojedinca koji želi osigurati da će njegova imovina biti raspodijeljena prema njegovim željama nakon njegove smrti. Kako pravilno upravljati naslje