Upravljanje novčanim tokovima ključno je za osiguravanje stalne likvidnosti poduzeća. Bez adekvatnog upravljanja novčanim tokovima, poduzeća se mogu suočiti s problemima u ispunjavanju svojih financij