Tarot, drevna praksa čija tradicija seže stoljećima unazad, ostaje jedan od najintrigantnijih alata za proricanje i meditaciju. U srcu ove mistične prakse nalazi se umijeće tumačenja simbola, koje nij