Suočavanje s odbacivanjem dio je svakodnevnog života, bilo da se radi o osobnim odnosima, profesionalnim prilikama ili raznim društvenim situacijama. Emocionalna reakcija na odbacivanje može bi