Kada govorimo o tome kako prepoznati pravednost u procesu kompromisa, ključan korak je detaljna analiza interesa svih uključenih strana. To znači da moramo pažljivo razmotriti i artikulirati št