Mikrofinanciranje putem internet bankarstva: Pružanje usluga nezadovoljenim tržištima u ruralnim područjima predstavlja ključnu inovaciju koja omogućuje pristup financijskim uslugama onima koji su tra