U kriznim situacijama, diversifikacija portfelja može igrati ključnu ulogu u smanjenju rizika i osiguravanju stabilnijeg povrata na ulaganja. Kada se suočavate s neizvjesnostima na tržištu, važno je p