U drevnoj umjetnosti tarota, svaka karta nosi svoje jedinstveno značenje i simboliku. No, kada se karte pojave u kombinaciji, njihova poruka može se produbiti i obogatiti kroz ono što nazivamo “Numeri