Gljive imaju veliki značaj u ekološkim procesima kopnenih ekosustava jer razgrađuju mrtve organske tvari biljnog podrijetla pa time utječu na zdravlje šuma i biljaka. Iako su paraziti hrane se starim