Sve veći broj ljudi pronalazi zanimanje u simboličnim kartama tarota, prepoznajući ne samo mističnu i zabavnu komponentu već i mogućnost dubljeg osobnog razvoja. Tarot Centar kao zajednica pruža platf