Mladost je doba istraživanja, učenja i formiranja identiteta, a tarot karte mogu biti fascinantno sredstvo koje odražava ovu energičnu fazu ljudskog života. Tarot majstori često uočavaju kako određene