Bugarske banke su se pokazale kao ključni faktor u ostvarivanju financijskih uspjeha mnogih klijenata, pružajući im priliku za pristup kapitalu putem različitih oblika kreditiranja. Iskustva klijenata