Pametna korištenja vremena u digitalno doba zahtijeva od nas da postavimo jasne prioritete, pogotovo kada je u pitanju upravljanje aplikacijama za dopisivanje. Da bismo ostali učinkoviti i fokusirani